Offentlig kunst

Med utgangspunkt i det stedsrelaterte

Ethvert sted har arkitektoniske, funksjonelle, geografiske eller historiske kvaliteter som påvirker hvordan jeg nærmer meg et oppdrag. Hensikten er å skape et sanselig appellerende verk samtidskunst blir en del av folks hverdag. Dialogen med omgivelsene og måten verket inviterer inn publikum er viktig for meg i arbeidet med offentlig kunst. Prosessen leder ut i mange forskjellige uttrykk og materialer. Prosjektene innebærer samarbeid med arkitekter, håndverkere, konsulenter, entreprenører – og noen ganger – andre kunstnere for å kunne realiseres. Kunstverkene er ofte integrert eller forholder seg sterkt til eksisterende eller prosjekterte flater der balansen mellom kunst og arkitektur blir utfordret. Målet er å skape et samlingspunkt som gir stedet identitet og særpreg.

Laila Kongevold


• • • Videregående skole:

DSC00347 justert

Metro*/Polis* I samarbeid med Stefan Christiansen

DSC00457

Elementært stjernestuff / No. 1 / The Silent Spring

DSC00394

Elementært stjernestuff / No. 2 / On the Origin of Species (by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life)

03 02 Gropa

Elementært stjernestuff / No. 3 / Hydra Budding in Methane and CO2 Bubbles

P1110370

True Colors

• • • Kulturhus:

P1100190

Popp-opp!

• • • Rådhusamfi:

Kongevold Porsgrunn03

Porsornament

• • • Kontorbygg:

Kraftsenteret int 112

Circuit

• • • Svømmeanlegg:

DSC00313

Hodet over vannet -Minste motstands vei / I samarbeid med Stefan Christiansen og Espen Handegård

Medalje

Hodet over vannet -Minste motstands vei / I samarbeid med Stefan Christiansen og Espen Handegård

Familieavdeling

Nautilus

• • • Barneskole:

DSC00271

Floskekongen / Vil du holda me meg?

musikkrommet 1 5liten

Sammenzoorium

auditorium 1 5liten

Sammenzoorium

• • • Universitet:

RIMG0002

Jeg ser

• • • Minnesmerke

P1010130

Nordstjernen

• • • Helsehus

kantine2

Rest (on my chest)

RIMG0009

Trøst

• • • Kirke

DSC00135

Prosjesjonskors / Antependium

oversiktRGB

Størst av alt (Altertavle / Vindusblending / Alterstake / Inngangsdør / Gulv og interiør)

Størst av alt (Altertavle / Vindusblending / Alterstake / Inngangsdør / Gulv og interiør)


© Laila Kongevold • Blekedamsveien 4. N-1672 Kråkerøy, NORWAY/ TEL.: +47 41 80 80 82