Utstillinger


Tro og tvil

Utgangspunktet for mine arbeider er ofte en nysgjerrighet for et spesifikt sted eller materiale. Rommet utgjør rammen for prosessarbeid som veksler mellom det intuitive og det planlagte. Installasjonene består av en samling objekter, ofte kombinert med luktopplevelser, video eller lyd. Tematisk kretser jeg rundt menneskenes og sivilisasjonens sårbarhet. Gjennom arbeidene mine forsøker jeg å belyse verdens kompleksitet. I krysningspunktet mellom religion, vitenskap og kunst søker jeg etter paradokser. Bruker kunstarenaen til å skape rom for ro når kaos og endringer skaper uro. Samtidig vil jeg synliggjøre uroen, spesielt når jeg tror jeg har full kontroll. Tro og tvil, lys og mørke er motsetningspar jeg balanserer mellom og stadig vender tilbake til. Sentralt står skriften og boken – som objekt og symbol for menneskenes samlende kunnskap og historie.

Laila Kongevold

••• 

Over natten 150dpi

KINOKINO KUNSTSAL 2022
OVER NATTEN (pdf)

bokvegg detalj web
bokvegg-liten

KINOKINO KUNSTSAL 2022
OVER NATTEN (pdf)

videorom detalj6

KINOKINO KUNSTSAL 2022
OVER NATTEN (pdf)

IMG 20220828 183615 2

KINOKINO KUNSTSAL 2022
OVER NATTEN (pdf)

skulptur2

KINOKINO KUNSTSAL 2022
OVER NATTEN (pdf)

Himmel og hav 01

ØSTFOLD KUNSTSENTER 2020
HIMMEL OG HAV (pdf)

DSC03465 2

ØSTFOLD KUNSTSENTER 2020
HIMMEL OG HAV – I grenseland (pdf)

DSC03295 02

ØSTFOLD KUNSTSENTER 2020
HIMMEL OG HAV – 1. Mosebok, Kap. 1:28–30 / Skapelsen (pdf)

••• 


DSC00010

FREDRIKSTAD KUNSTFORENING 2017
Synchronicity “I can’t remember things before they happen”  / Kapittel 1.: Crispir/Cas9 (pdf)

Optomap

Synchronicity – “I can’t remember things before they happen”  / Kapittel 2.: Through the Looking-Glass (pdf)

DSC00067 2

Synchronicity – “I can’t remember things before they happen”  / Kapittel 3.: Synchronistic event (pdf)

DSC00437 2

Synchronicity – “I can’t remember things before they happen”  / Kapittel 4.: Singularity 2045 / Kapittel 5.: Agony in the garden (pdf)

DSC00035

Synchronicity – “I can’t remember things before they happen” 
Kapittel 6.: Compass terror  / Kapittel 7.: Homo deus/Menneskehetens nye agenda / Epilog: 1. Mosebok, Kap.1:28-29 (pdf)

••• 

Kongevold Haa-2017 LU9A9488
Bindinger Dokumentasjon 1.etg

HÅ GAMLE PRESTEGÅRD 2017
Bindinger – SOS / 50.Df4 h6 (pdf/ 1.etg)

DSC00188

Bindinger – SOS / 50.Df4 h6 (pdf/2.etg)

••• 

waiting for the next quake

Waiting for the next quake (Fotografi/installasjon) 

BRYNE KUNSTFORENING 2015
[vertical horizon](pdf)

LU9A9224

BRYNE KUNSTFORENING 2015
[vertical horizon] (pdf)

••• 

Kongevold foto

No13 CONTEMPORARY 2014
Búnaðr (pdf)

••• 

Confronting my warriors 01

KULTURKIRKEN JAKOB 2014
Confronting my warriors (pdf)

••• 

heaven
Kongevold underklang

CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING
Kirkefestspillutstillingen 2010

UNDERKLANG (pdf)

© Laila Kongevold • Blekedamsveien 4. N-1672 Kråkerøy, NORWAY/ TEL.: +47 41 80 80 82